Rady a informácie

Vozidlo sa odovzdáva prvý deň prenájmu vždy o 16:00 h. Môže nastať prípad, že v tento čas odchádza viac vozidiel, tak systém sám posunie čas odovzdania na 16:30, 17:00, 17:30 h, a pod., najneskôr však o 20:00 h. Vozidlo vraciate posledný deň prenájmu vždy do 12:00 h (v prípade Týždenného režimu do 10:00 h). V dobe mimo sezónu A je možné „prikúpiť“ jednotlivé hodiny naviac za 10,- EUR/hodinu (vrátiť neskôr alebo vypožičať skôr). V sezóne A je možné „dokúpiť“ len celý ďalší deň ak je vozidlo voľné. Deň odovzdania a vrátenia vozidla účtujeme za polovicu. Čas odovzdania a prevzatia vozidla je možné dohodnúť individuálne ak to vieme z kapacitných dôvodov zabezpečiť.
Zmluva o prenájme vozidla, Rozhodcovská zmluva, Všeobecné zmluvné podmienky a v prípade právnickej osoby Ručiteľské prehlásenie. Odkaz na stiahnutie všetkých týchto dokumentov obdržíte mailom po prijatí rezervácie. Dve podpísané vyhotovenia každého dokumentu nám odošlite poštou, my pripojíme naše podpisy a odošleme Vám jedno vyhotovenie späť.

Pri prevzatí a vrátení vozidla je podpísaný Preberací protokol.
Vašich maznáčikov si môžete vziať so sebou. V tomto prípade ale prosíme o dôsledné upratanie interiéru vozidla (predovšetkým od chlpov). Počítajte s tým, že pri vrátení vozidlo zvnútra dôkladne prezrieme. Doporučujme overiť si vopred v plánovanom kempe možnosť pobytu aj s domácim zvieraťom.
Nájomcom môže byť fyzická alebo právnická osoba. Vodičom môže byť buď nájomca, alebo i ďalší spolucestujúci, vždy starší ako 21 rokov.
Plyn (propan) v primeranom množstve, WC chémiu, povinné poistenie zodpovednosti z prevádzky vozidla, havarijné poistenie na území celej Európy so spoluúčasťou 5% minimálne 165,- EUR, diaľničný poplatok SR, rozsiahle vybavenie obytnej časti pre každodennú bežnú činnosť v priebehu prenájmu (zoznam vybavenia nájdete vyššie).
30% záloha je splatná do 3 pracovných dní od prijatia rezervácie. Pokiaľ nebude včas zaplatená, bude vozidlo uvoľnené pre ďalších záujemcov. Doplatok prenájmu je nutné uhradiť 30 dní pred prevzatím vozidla. Pokiaľ máte v pláne odisť do 1 mesiaca od rezervácie, je do 3 pracovných dní od rezervácie splatná celá čiastka prenájmu.
Vozidlá sú havarijne poistené, vrátane odcudzenia a vandalizmu, na území celej Európy so spoluúčasťou 5%, minimálne však 165 EUR. Spoluúčasť hradí vždy nájomca. Akékoľvek škody vzniknuté na vozidle tretími osobami (odcudzenie, poškodenie, vandalizmus, dopravná nehoda) musia byť vždy a v každom štáte vyšetrené políciou a nájomca je povinný dodať písomný a čitateľný protokol o tejto udalosti.

Viac o poistení vozidiel, viď. Všeobecné zmluvné podmienky, čl.IX.
Vozidlo je nutné vrátiť s plnou nádržou pohonných hmôt, vypustenú nádrž odpadovej vody, vypustenú a vypláchnutú WC nádrž, umytý riad, čistý a uprataný intreriér.

Nemusíte dopĺňať spotrebovanú vodu, plyn, chémiu, ani čistiť vozidlo zvonku.
Pokiaľ nie sú vozidlá vyčlenené pre Týždenný režim, sú prenajímané v Dennom režime. Prenájom vozidla v Dennom režime je možný kedykoľvek, odovzdanie a vrátenie je voliteľné podľa Vás.

Niektoré vozidlá v hlavnej sezóne A sú vyčlenené pre Týždenný režim, kde je prenájom možný len na jeden týždeň (či násobky týždňov) s odovzdaním a vrátením vždy v sobotu.
Pri prenájmoch dlhších ako 14 dní Vám na vyžiadanie obytné vozidlo (aj príves) privezieme do 150 km od našej prevádzky ZDARMA a po prenájme si preňho zase prídeme. Túto službu je nutné zvoliť už v priebehu rezervácie. V ostatných prípadoch je pristavenie vozidla na vyžiadanie spoplatnené sadzbou 1,- EUR/1 km obojsmerne. Pristavenie vozidla je možné aj pri prenájme obytných prívesov!
Vozidlo si rezervujte on-line v záložke Rezervácie. V priebehu prvej rezervácie je nutná registrácia do systému, ktorá slúži najmä k priradeniu zľavy na budúce opakované prenájmy. Po úspešnom ukončení rezervácie Vám na uvedený e-mail príde potvrdenie o zrealizovanej rezervácii. Vybrané vozidlo je v tomto momente zarezervované a systém ho ďalším klientom neponúka. Akonáhle náš zamestnanec prijme Vašu rezerváciu, obratom obdržíte mailom pokyny k platbe a odkaz na potrebné dokumenty k prenájmu.
90 a viac dní – 10%, najmenej však 40 EUR.
30 až 89 dní – 30%.
15 až 29 dní – 50%.
7 až 14 dní – 80%.
0 až 6 dní – 95%.

V priebehu rezervácie si môžete zvoliť poistenie storno poplatkov. Poistné predstavuje 10% z celkovej ceny prenájmu a storno poplatok sa vplyvom tohoto poistenia zníží na jednu desatinu. Dodatočne sa táto služba už nedá doobjednať.
Nadštandardnú výbavu, ako je kempový nábytok, posteľné prádlo, nosič bicyklov atď ..., si môžete zvoliť v priebehu rezervácie. Zoznam nájdete v záložke Cenník.
Kaucia predstavuje 1.000,- EUR. Kaucia je splatná v hotovosti najneskôr pri prevzatí vozidla nájomcom a vracia sa pri vrátení vozidla, ak v priebehu prenájmu neboli zaznamenané žiadne škody.
Vernostné zľavy: pri 1. opakovaní 5% z celkovej ceny prenájmu, pri 2.opakovaní 7% z celkovej ceny prenájmu, pri 3. a ďalšom opakovaní 10% z celkovej ceny prenájmu.

Zľava za prenájom dlhší ako 14 dní: 10% z celkovej ceny prenájmu.

Podmienkou pre načítanie vernostnej zľavy sú prenájmy s minimálnou dĺžkou 3 dni.
Prenájom niektorých (modrým pruhom označených)  vozidiel je realizovaný zmluvným prenajímateľom. Garantuje rovnaké štandardy kvality a služieb, ako pri našom vlastnom prenájme. Konkrétne miesto odovzdania a vrátenia vozidla je uvedené v modrom pruhu na fotografii vozidla a ďalej vo všetkých dokumentoch. Ide o vozidlá rovnakej kvality ako naše vlastné, to isté platí o doplnkovej výbave. Vozidlá sú požičiavané podľa našich (teda rovnakých) Všeobecných zmluvných podmienok. Vozidlá sú pravidelne udržiavané a opravované v našom servisnom stredisku. Pokiaľ máte záujem stať sa našim zmluvným prenajímateľom, kontaktujte nás.