Rady a informácie

Vozidlo sa odovzdáva prvý deň prenájmu vždy o 16:00 h. Môže nastať prípad, že v tento čas odchádza viac vozidiel, tak systém sám posunie čas odovzdania na 16:30, 17:00, 17:30 h, a pod., najneskôr však o 20:00 h. Vozidlo vraciate posledný deň prenájmu vždy do 12:00 h (v prípade Týždenného režimu do 10:00 h). V dobe mimo sezónu A je možné „prikúpiť“ jednotlivé hodiny naviac za 10,- EUR/hodinu (vrátiť neskôr alebo vypožičať skôr). V sezóne A je možné „dokúpiť“ len celý ďalší deň ak je vozidlo voľné. Deň odovzdania a vrátenia vozidla účtujeme za polovicu. Čas odovzdania a prevzatia vozidla je možné dohodnúť individuálne ak to vieme z kapacitných dôvodov zabezpečiť.
Zmluva o prenájme vozidla, Rozhodcovská zmluva, Všeobecné zmluvné podmienky a v prípade právnickej osoby Ručiteľské prehlásenie. Odkaz na stiahnutie všetkých týchto dokumentov obdržíte mailom po prijatí rezervácie. Dve podpísané vyhotovenia každého dokumentu nám odošlite poštou, my pripojíme naše podpisy a odošleme Vám jedno vyhotovenie späť.

Pri prevzatí a vrátení vozidla je podpísaný Preberací protokol.
Vašich maznáčikov si môžete vziať so sebou. V tomto prípade ale prosíme o dôsledné upratanie interiéru vozidla (predovšetkým od chlpov). Počítajte s tým, že pri vrátení vozidlo zvnútra dôkladne prezrieme. Doporučujme overiť si vopred v plánovanom kempe možnosť pobytu aj s domácim zvieraťom.
Nájomcom môže byť fyzická alebo právnická osoba. Vodičom môže byť buď nájomca, alebo i ďalší spolucestujúci, vždy starší ako 21 rokov.
Neobmedzené najazdené kilometre, plyn (propan) v primeranom množstve, WC chémiu, povinné poistenie zodpovednosti z prevádzky vozidla, havarijné poistenie na území celej Európy so spoluúčasťou 5% minimálne 165,- EUR, diaľničný poplatok SR, rozsiahle vybavenie obytnej časti pre každodennú bežnú činnosť v priebehu prenájmu (zoznam vybavenia nájdete vyššie).
30% záloha je splatná do 3 pracovných dní od prijatia rezervácie. Pokiaľ nebude včas zaplatená, bude vozidlo uvoľnené pre ďalších záujemcov. Doplatok prenájmu je nutné uhradiť 30 dní pred prevzatím vozidla. Pokiaľ máte v pláne odisť do 1 mesiaca od rezervácie, je do 3 pracovných dní od rezervácie splatná celá čiastka prenájmu.
Vozidlá sú havarijne poistené, vrátane odcudzenia a vandalizmu, na území celej Európy so spoluúčasťou 5%, minimálne však 165 EUR. Spoluúčasť hradí vždy nájomca. Akékoľvek škody vzniknuté na vozidle tretími osobami (odcudzenie, poškodenie, vandalizmus, dopravná nehoda) musia byť vždy a v každom štáte vyšetrené políciou a nájomca je povinný dodať písomný a čitateľný protokol o tejto udalosti.

Viac o poistení vozidiel, viď. Všeobecné zmluvné podmienky, čl.IX.
Vozidlo je nutné vrátiť s plnou nádržou pohonných hmôt, vypustenú nádrž odpadovej vody, vypustenú a vypláchnutú WC nádrž, umytý riad, čistý a uprataný intreriér.

Nemusíte dopĺňať spotrebovanú vodu, plyn, chémiu, ani čistiť vozidlo zvonku.
Pokiaľ nie sú vozidlá vyčlenené pre Týždenný režim, sú prenajímané v Dennom režime. Prenájom vozidla v Dennom režime je možný kedykoľvek, odovzdanie a vrátenie je voliteľné podľa Vás.

Niektoré vozidlá v hlavnej sezóne A sú vyčlenené pre Týždenný režim, kde je prenájom možný len na jeden týždeň (či násobky týždňov) s odovzdaním a vrátením vždy v sobotu.
Pri prenájmoch dlhších ako 14 dní Vám na vyžiadanie obytné vozidlo (aj príves) privezieme do 150 km od našej prevádzky ZDARMA a po prenájme si preňho zase prídeme. Túto službu je nutné zvoliť už v priebehu rezervácie. V ostatných prípadoch je pristavenie vozidla na vyžiadanie spoplatnené sadzbou 1,- EUR/1 km obojsmerne. Pristavenie vozidla je možné aj pri prenájme obytných prívesov!
Vozidlo si rezervujte on-line v záložke Rezervácie. V priebehu prvej rezervácie je nutná registrácia do systému, ktorá slúži najmä k priradeniu zľavy na budúce opakované prenájmy. Po úspešnom ukončení rezervácie Vám na uvedený e-mail príde potvrdenie o zrealizovanej rezervácii. Vybrané vozidlo je v tomto momente zarezervované a systém ho ďalším klientom neponúka. Akonáhle náš zamestnanec prijme Vašu rezerváciu, obratom obdržíte mailom pokyny k platbe a odkaz na potrebné dokumenty k prenájmu.
90 a viac dní – 10%, najmenej však 40 EUR.
30 až 89 dní – 30%.
15 až 29 dní – 50%.
7 až 14 dní – 80%.
0 až 6 dní – 95%.

V priebehu rezervácie si môžete zvoliť poistenie storno poplatkov. Poistné predstavuje 10% z celkovej ceny prenájmu a storno poplatok sa vplyvom tohoto poistenia zníží na jednu desatinu.
Nadštandardnú výbavu, ako je kempový nábytok, posteľné prádlo, nosič bicyklov atď ..., si môžete zvoliť v priebehu rezervácie. Zoznam nájdete v záložke Cenník.
Kaucia predstavuje 1.000,- EUR. Kaucia je splatná v hotovosti najneskôr pri prevzatí vozidla nájomcom a vracia sa pri vrátení vozidla, ak v priebehu prenájmu neboli zaznamenané žiadne škody.
Vernostné zľavy: pri 1. opakovaní 5% z celkovej ceny prenájmu, pri 2.opakovaní 7% z celkovej ceny prenájmu, pri 3. a ďalšom opakovaní 10% z celkovej ceny prenájmu.

Zľava za prenájom dlhší ako 14 dní: 10% z celkovej ceny prenájmu.

Podmienkou pre načítanie vernostnej zľavy sú prenájmy s minimálnou dĺžkou 3 dni.
Prenájom niektorých (modrým pruhom označených)  vozidiel je realizovaný zmluvným prenajímateľom. Garantuje rovnaké štandardy kvality a služieb, ako pri našom vlastnom prenájme. Konkrétne miesto odovzdania a vrátenia vozidla je uvedené v modrom pruhu na fotografii vozidla a ďalej vo všetkých dokumentoch. Ide o vozidlá rovnakej kvality ako naše vlastné, to isté platí o doplnkovej výbave. Vozidlá sú požičiavané podľa našich (teda rovnakých) Všeobecných zmluvných podmienok. Vozidlá sú pravidelne udržiavané a opravované v našom servisnom stredisku. Pokiaľ máte záujem stať sa našim zmluvným prenajímateľom, kontaktujte nás.